Алгоритми

 • Швидке піднесення до степеня

  Швидке піднесення до степеня – це алгоритм, який дозволяє піднести до натурального степеня будь яке число, за скорочену кількість множень.

 • Відстань Левенштейна

  Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

 • Алгоритми сортування

  Випадкове сортування Випадкове сортування (Bogosort) – один з найбільш не ефективних алгоритмів сортування масивів. Сортування бульбашкою Сортування бульбашкою (bubble sort) - один з найпростіших для розуміння методів сортування масивів.

 • Алгоритми пошуку

  Лінійний пошук Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві. Бінарний пошук Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

 • Алгоритми шифрування

  Атбаш шифрування Шифр Атбаш – простий метод шифрування за допомогою підстановки, для алфавітного письма. Шифрування XOR Шифр XOR – це алгоритм шифрування даних з використанням виключної диз’юнкції.

Поділитися: Vk Ok