Алгоритми

 • Швидке піднесення до степеня

  Швидке піднесення до степеня – це алгоритм, який дозволяє піднести до натурального степеня будь яке число, за скорочену кількість множень.

 • Відстань Левенштейна

  Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

 • Алгоритми сортування

  Випадкове сортування Випадкове сортування (Bogosort) – один з найбільш не ефективних алгоритмів сортування масивів. Сортування бульбашкою Сортування бульбашкою (bubble sort) - один з найпростіших для розуміння методів сортування масивів.

 • Алгоритми пошуку

  Лінійний пошук Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві. Бінарний пошук Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

 • Чисельні методи

  Метод Сімпсона Метод Сімпсона – один з методів чисельного інтегрування. Метод прямокутників Метод прямокутників – метод чисельного інтегрування функції однієї змінної, що полягає в заміні підінтегральної функції на константу, для кожного елементарного відрізка.

 • Розкладання числа на множники

  Факторизація – розкладання натурального числа на прості множники, які після перемноження дають вихідне значення.

 • Алгоритми шифрування

  Атбаш шифрування Шифр Атбаш – простий метод шифрування за допомогою підстановки, для алфавітного письма. Шифрування XOR Шифр XOR – це алгоритм шифрування даних з використанням виключної диз’юнкції.

 • Системи числення

  Перевід з двійкової системи числення в десяткову Розглянемо перетворення цілого додатного двійкового числа в десяткову систему числення.

 • Ряди Тейлора

  Експонента Завдання: Обчислити значення експоненти ex за допомогою розкладання в ряд Тейлора. Натуральний логарифм ln(1+x) Завдання: Обчислити значення натурального логарифма ln(1+x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

Дивіться також: