Розв'язок квадратного рівняння

Рівняння, що має вигляд a⋅x2 + b⋅x + c = 0 - квадратне рівняння.

a, b, c - дійсні числа, a ≠ 0.

Для того, щоб знайти корені квадратного рівнняння, необхідно спочатку обчислити дискримінант.

D = b2 - 4⋅a⋅c;

 • якщо D < 0, то квадратне рівняння не має розв’язків;
 • якщо D = 0, то рівняння має один дійсний корінь(іноді говорять, що корені два, але вони однакові):
  • x1 = x2 = -b / (2⋅a);
 • якщо D > 0, то рівняння має два дійсні корені:
  • x1 = (-b + √D) / (2⋅a);
  • x2 = (-b + √D) / (2⋅a).

Програма для розв’язку квадратного рівняння

using System;
using System.Text;

class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
    Console.WriteLine("Розв'язування квадратного рівняння");
    //ввід даних
    Console.Write("a = ");
    var a = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("b = ");
    var b = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("c = ");
    var c = double.Parse(Console.ReadLine());

    double x1, x2;
    //дискрімінант
    var discriminant = Math.Pow(b, 2) - 4 * a * c;
    if (discriminant < 0)
    {
      Console.WriteLine("Квадратне рівняння не має коренів");
    }
    else
    {
      if (discriminant == 0) //квадратне рівняння має два однакові корені
      {
        x1 = -b / (2 * a);
        x2 = x1;
      }
      else //рівняння має два різні корені
      {
        x1 = (-b + Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        x2 = (-b - Math.Sqrt(discriminant)) / (2 * a);
      }
      //вивід коренів рівняння
      Console.WriteLine($"x1 = {x1}; x2 = {x2}");
    }

    Console.WriteLine("Для виходу натисніть будь-яку клавішу...");
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Метод Math.Pow, мови C#, використовується для піднесення числа до степеню.
Метод Math.Sqrt використовується для отримання квадратного кореня числа.

Дивіться також: