Вивести масив 3

Задано масив з n цілих чисел. Вивести тільки додатні його елементи, не змінюючи їх початковий порядок.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1 ≤ n ≤ 100). У другому рядку записані n цілих чисел, кожне з яких не перевищує за модулем 100.

Вихідні дані

У першому рядку вивести кількість додатних елементів масиву. У другому рядку вивести самі додатні елементи. Якщо додатніх елементів в масиві немає, то вивести “NO”.

Алгоритм розв’язку задачи

 • Фільтруємо вхідні дані за допомогою оператора Where LINQ.

Розв’язок

using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var p = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => int.Parse(s)).ToList()
    .Where(x => x > 0);
    var count = p.Count();
    if (count == 0)
    {
      Console.WriteLine("NO");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine(count);
      Console.WriteLine(string.Join(" ", p));
    }       
  }
}

Дивіться також: