Задача №7829 Сума елементів

Дано послідовність з n дійсних чисел. Знайти суму всіх її елементів.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n (n100). В наступному рядку записано n дійсних чисел, кожне з яких не перевищує за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести суму всіх елементів послідовності.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => double.Parse(s));

    double sum = 0;
    foreach (var a in array)
    {
      sum += a;
    }

    Console.WriteLine(sum);
  }
}

Дивіться також: