Перетин кіл

Розробити програму, яка визначає, перетинаються два кола чи ні.

Вхідні дані програми: координати центрів кіл та їх радіуси. Вихідні дані: рядок «кола перетинаються» чи « кола не перетинаються» в залежності від вхідних даних. У випадку перетину, вивести кількість точок перетину.

Код програми для визначення перетинаються кола чи ні

using System;

// Точка
public class Point 
{
  public Point(double x, double y)
  {
    X = x;
    Y = y;
  }

  public double X { get; private set; }

  public double Y { get; private set; }

  // Відстань до точки
  public double DistanceTo(Point other)
  {
    return Math.Sqrt(Math.Pow(X - other.X, 2) + Math.Pow(Y - other.Y, 2));
  }
}

// Перетин
public enum Intersect
{
  NotIntersect,
  OnePoint,
  TwoPoint,
  Same
}

// Коло
public class Circle
{
  public Circle(double x, double y, double r) : this(new Point(x, y), r)
  {
  }

  public Circle(Point center, double radius)
  {
    Center = center;
    Radius = radius;
  }

  public Point Center { get; private set; }

  public double Radius { get; private set; }

  public Intersect IntersectWith(Circle other)
  {
    Intersect result;
    var distance = Center.DistanceTo(other.Center);
    // Кола співпадають(це одне і те саме коло)
    if (distance == 0 && Radius == other.Radius)
    {
      result = Intersect.Same;
    }
    // Кола не доторкаються одне одного
    else if (distance > Radius + other.Radius)
    {
      result = Intersect.NotIntersect;
    }
    // Одне коло міститься в іншому та не доторкаються
    else if (distance < Math.Abs(Radius - other.Radius))
    {
      result = Intersect.NotIntersect;
    }
    // Кола доторкаються в одній точці
    else if ((distance == Radius + other.Radius) || (distance == Math.Abs(Radius - other.Radius)))
    {
      result = Intersect.OnePoint;
    }
    // Кола перетинаються в двох точках
    else
    {
      result = Intersect.TwoPoint;
    }

    return result;
  }
}

class Program
{
  private static Circle CircleFromConsole(string name)
  {
    Console.Write("Введіть координату X центра кола {0}: ", name);
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Введіть координату Y центра кола {0}: ", name);
    var y = double.Parse(Console.ReadLine());
    var p = new Point(x, y);
    Console.Write("Введіть радіус кола {0}: ", name);
    var radius = double.Parse(Console.ReadLine());
    
    return new Circle(p, radius);    
  }

  private static string IntersectToString(Intersect intersect)
  {
    switch (intersect)
    {
      case Intersect.NotIntersect:
        return "Кола не перетинаються";
      case Intersect.OnePoint:
        return "Кола перетинаються(дотикаються) в одній точці";
      case Intersect.TwoPoint:
        return "Кола перетинаються в двох точках";
      case Intersect.Same:
        return "Кола співпадають";
      default: throw new ArgumentException();
    }
  }

  public static void Main()
  {
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    var a = CircleFromConsole("A");
    var b = CircleFromConsole("B");

    var intersectResult = a.IntersectWith(b);
    Console.WriteLine(IntersectToString(intersectResult));
    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: