Швидке сортування (quick sort), чи сортування Гоара – один з найшвидших алгоритмів сортування даних.

Алгоритм Гоара – це модифікований варіант методу прямого обміну. Інші варіанти цього методу - сортування бульбашкою та шейкерне сортування, на відміну від швидкого сортування, не дуже ефективні.

Принцип роботи алгоритму швидкого сортування

Ідея в основі алгоритму наступна:

 • Необхідно вибрати опорний елемент масиву, ним може бути довільний елемент, від цього не залежить правильність роботи алгоритму;
 • Розділити масив на три частини, в першу повинні входити елементи менші за опорний, в другу - рівні і в третю - всі елементи більші опорного;
 • Рекурсивно виконуються всі попередні кроки, для підмасивів з меншими та більшими значеннями, поки в них знаходиться більше одного елементу.

Оскільки метод швидкого сортування ділить масив на частини, він відносить до групи алгоритмів розділяй та володарюй.

Реалізація швидкого сортування

using System;

class Program
{
  //метод для обміну елементів масиву
  static void Swap(ref int x, ref int y)
  {
    var t = x;
    x = y;
    y = t;
  }

  //метод повертає індекс опорного елементу
  static int Partition(int[] array, int minIndex, int maxIndex)
  {
    var pivot = minIndex - 1;
    for (var i = minIndex; i < maxIndex; i++)
    {
      if (array[i] < array[maxIndex])
      {
        pivot++;
        Swap(ref array[pivot], ref array[i]);
      }
    }

    pivot++;
    Swap(ref array[pivot], ref array[maxIndex]);
    return pivot;
  }

  //швидке сортування
  static int[] QuickSort(int[] array, int minIndex, int maxIndex)
  {
    if (minIndex >= maxIndex)
    {
      return array;
    }

    var pivotIndex = Partition(array, minIndex, maxIndex);
    QuickSort(array, minIndex, pivotIndex - 1);
    QuickSort(array, pivotIndex + 1, maxIndex);

    return array;
  }

  static int[] QuickSort(int[] array)
  {
    return QuickSort(array, 0, array.Length - 1);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("N = ");
    var len = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var a = new int[len];
    for (var i = 0; i < a.Length; ++i)
    {
      Console.Write("a[{0}] = ", i);
      a[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", QuickSort(a)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Метод Partition повертає індекс опорного елементу, який розділяє масив на менші за опорний - зліва та елементи більші за опорний - справа. В самому методі в якості опорного вибирається останній елемент, а обхід здійснюється від початку масиву.

Результат роботи програми:

Дивіться також: