Два найбільших

Дано масив з n цілих чисел. Знайти суму двох найбільших елементів масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n (n ≤ 100). В наступному рядку записано n цілих чисел, кожне з яких не перевищує 100.

Вихідні дані

Вивести суму двох найбільших елементів масиву.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Сортуємо список по спаданню;
 • Отримуємо перші 2 елементи списку;
 • Сумуємо отримані значення.

Розв’язок

using System;
using System.Linq;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.ReadLine();
    var p = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries),
      s => long.Parse(s)).OrderByDescending(x => x).Take(2).Sum();
    Console.WriteLine(p);
  }
}

Дивіться також: