Більші попереднього

Дано масив цілих чисел. Виведіть всі елементи, які більші попереднього елементу.

Вхідні дані

В першому рядку записано кількість чисел n у масиві. В наступному рядку записано n цілих чисел. Усі числа за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Виведіть елементи масиву, які більші попереднього.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Порівнюємо поточний елемент масиву(починаючи з другого) з попереднім, якщо він більший, то виводимо в консоль.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries),
     s => int.Parse(s));

    for (var i = 1; i < n; i++)
    {
      if (array[i] > array[i - 1])
      {
        Console.Write(array[i] + " ");
      }
    }
  }
}

Дивіться також: