Млинцеве сортування

Оновлено: 13.03.2019

Млинцеве сортування (pancake sort) – алгоритм сортування масиву, в якому сортування здійснюється переворотом частини масиву.

Опис алгоритму млинцевого сортування

В цьому алгоритмі до масиву можна застосовувати тільки одну операцію – переворот частини масиву. І на відміну від інших методів сортування, де намагаються зменшити кількість операцій порівняння, в цьому потрібно мінімізувати кількість переворотів.

Ідея алгоритму полягає в тому, щоб за кожен прохід, перемістити максимальний елемент в кінець масиву. Для цього необхідно виконати наступні кроки:

 1. На початку вибрати підмасив рівний по довжині поточному масиву;
 2. Знайти в ньому позицію максимального елементу;
 3. Якщо максимальний елемент розташований не в кінці підмасиву, то:
  • Перевертаємо частину масиву від початку до максимального значення;
  • Перевертаємо весь обраний підмасив;
 4. Зменшуємо робочу область масиву і переходимо до другого кроку.

Реалізація млинцевого сортування

using System;

class Program
{
  //метод для отримання індексу максимального елемента підмасиву
  static int IndexOfMax(int[] array, int n)
  {
    int result = 0;
    for (var i = 1; i <= n; ++i)
    {
      if (array[i] > array[result])
      {
        result = i;
      }
    }

    return result;
  }

  //метод для перевороту масиву
  static void Flip(int[] array, int end)
  {
    for (var start = 0; start < end; start++, end--)
    {
      var temp = array[start];
      array[start] = array[end];
      array[end] = temp;
    }
  }

  //млинцеве сортування
  static int[] PancakeSort(int[] array)
  {
    for (var subArrayLength = array.Length - 1; subArrayLength >= 0; subArrayLength--)
    {
      //отримуємо позицію максимального елементу підмасиву
      var indexOfMax = IndexOfMax(array, subArrayLength);
      if (indexOfMax != subArrayLength)
      {
        //переворот масиву до індексу максимального елементу
        //максимальний елемент підмасиву розташується на початку
        Flip(array, indexOfMax);
        //переворот всього вибраного підмасиву
        Flip(array, subArrayLength);
      }
    }

    return array;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Млинцеве сортування");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var parts = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[parts.Length];
    for (int i = 0; i < parts.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(parts[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", PancakeSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм млинцевого сортування масиву

Поділитися: Vk Ok