Видалити парні цифри

Із заданого натурального числа видалити всі парні цифри.

Віхдні дані

Одно натуральне число n (n ≤ 1018).

Вихідні дані

Вивести число n, з якого видалено всі парні цифри. Якщо вхідне число n містить тільки парні цифри, то вивести 0.

Алгоритм розв’язку задачі

Задачу можна вирішити шляхом заміни символів в рядку на пусте значення.

Код програми

using System;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Console.ReadLine();

    n = n.Replace("0", string.Empty)
       .Replace("2", string.Empty)
       .Replace("4", string.Empty)
       .Replace("6", string.Empty)
       .Replace("8", string.Empty);
     
    n = n.Length > 0 ? n : "0";

    Console.WriteLine(n);
  }
}

Дивіться також: