Віднімання матриц

Віднімання матриць – одна з основних операцій над матрицями. Матриця отримана в результаті операції віднімання, називається різницею матриць.

Опис алгоритму

Різниця матриць A та B:

це операція знаходження матриці C:
всі елементи якої рівні попарно різниці всіх відповідних елементів матриць A і B, тобто кожен елемент матриці С обчислюється за формулою:

Віднімання двох матриць можна виконати тільки у випадку, якщо матриці мають однаковий розмір.

Реалізація алгоритму

using System;

// клас з методами розширення
static class MatrixExt
{
  // метод розширення для отримання кількості рядків матриці
  public static int RowsCount(this int[,] matrix)
  {
    return matrix.GetLength(0);
  }

  // метод розширення для отримання кількості стовпців матриці
  public static int ColumnsCount(this int[,] matrix)
  {
    return matrix.GetLength(1);
  }
}

class Program
{
  // метод для отримання матриці з консолі
  static int[,] GetMatrixFromConsole(string name)
  {
    Console.Write("Кількість рядків матриці {0}: ", name);
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    Console.Write("Кількість стовпців матриці {0}: ", name);
    var m = int.Parse(Console.ReadLine());

    var matrix = new int[n, m];
    for (var i = 0; i < n; i++)
    {
      for (var j = 0; j < m; j++)
      {
        Console.Write("{0}[{1},{2}] = ", name, i, j);
        matrix[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
      }
    }

    return matrix;
  }

  // метод для виводу матриці на екран консольного додатку
  static void PrintMatrix(int[,] matrix)
  {
    for (var i = 0; i < matrix.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrix.ColumnsCount(); j++)
      {
        Console.Write(matrix[i, j].ToString().PadLeft(4));
      }

      Console.WriteLine();
    }
  }

  // метод для віднімання матриць
  static int[,] MatrixSubstract(int[,] matrixA, int[,] matrixB)
  {
    if (matrixA.ColumnsCount() != matrixB.RowsCount())
    {
      throw new Exception("Для матриць різного розміру віднімання не можливе!");
    }

    var matrixC = new int[matrixA.RowsCount(), matrixB.ColumnsCount()];

    for (var i = 0; i < matrixA.RowsCount(); i++)
    {
      for (var j = 0; j < matrixB.ColumnsCount(); j++)
      {
        matrixC[i, j] = matrixA[i, j] - matrixB[i, j];
      }
    }

    return matrixC;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Програма для знаходження різниці двох матриць");

    var a = GetMatrixFromConsole("A");
    var b = GetMatrixFromConsole("B");

    Console.WriteLine("Матриця A:");
    PrintMatrix(a);

    Console.WriteLine("Матриця B:");
    PrintMatrix(b);

    var result = MatrixSubstract(a, b);
    Console.WriteLine("Різниця матриць:");
    PrintMatrix(result);

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: