Сортування включенням

Сортування включенням (insertion sort), або сортування вставками - це алгоритм сортування, в якому всі елементи масиву почергово переглядаються, при цьому кожен елемент переміщається у відповідне місце серед раніше впорядкованих значень.

Опис алгоритму сортування включенням

Алгоритм роботи сортування включенням наступний:

 • на початку роботи впорядкована частина порожня;
 • додаємо в неї перший елемент масиву з не впорядкованих даних;
 • переходимо до наступного елементу в невідсортованих даних, і знаходимо йому правильну позицію у відсортованій частині масиву, цим ми розширюємо область впорядкованих даних;
 • повторюємо попередній крок для всіх елементів, що залишилися.

Реалізація сортування вставками

using System;

class Program
{
  //метод обміну елементів
  static void Swap(ref int e1, ref int e2)
  {
    var temp = e1;
    e1 = e2;
    e2 = temp;
  }

  //сортування вставками
  static int[] InsertionSort(int[] array)
  {
    for (var i = 1; i < array.Length; i++)
    {
      var key = array[i];
      var j = i;
      while ((j > 1) && (array[j - 1] > key))
      {
        Swap(ref array[j - 1], ref array[j]);
        j--;
      }

      array[j] = key;
    }

    return array;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування включенням");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var parts = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[parts.Length];
    for (int i = 0; i < parts.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(parts[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", InsertionSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: