Пошук бінарно-симетричних простих чисел

Знайти всі прості числа, менші за N, запис в двійковій системі числення є симетрична послідовність нулів та одиниць.

Вхідні дані

Ціле додатне число.

Вихідні дані

Список простих чисел.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

public class Program
{
  // повертає список простих чисел
  static List<uint> SieveEratosthenes(uint n)
  {
    var numbers = new List<uint>();
    for (var i = 2u; i < n; i++)
    {
      numbers.Add(i);
    }

    for (var i = 0; i < numbers.Count; i++)
    {
      for (var j = 2u; j < n; j++)
      {
        numbers.Remove(numbers[i] * j);
      }
    }

    return numbers;
  }

  // перевід в двійкову систему
  static List<uint> UInt32ToBinary(uint n)
  {
    var res = new List<uint>();
    while (n > 0)
    {
      var d = n % 2;
      n /= 2;
      res.Add(d);
    }
    res.Reverse();
    return res;
  }

  // перевірка бінарної симетрії
  static bool IsBinarySymmetric(uint number)
  {
    var bins = UInt32ToBinary(number);
    var start = 0;
    var end = bins.Count() - 1;
    while (start < end)
    {
      if (bins[start] != bins[end])
      {
        return false;
      }
      start++;
      end--;
    }

    return true;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("Введіть N: ");
    var n = uint.Parse(Console.ReadLine());
    var primeNumbers = SieveEratosthenes(n);
    foreach (var prime in primeNumbers)
    {
      if (IsBinarySymmetric(prime))
      {
        Console.WriteLine("{0} = {1}", prime, string.Join(string.Empty, UInt32ToBinary(prime)));
      }
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: