Вивести масив

Задано масив з n цілих чисел. Вивести його елементи в стовпчик, не змінюючи початковий порядок.

Вхідні дані

Перший рядок містить число n (1 ≤ n ≤ 100). У другому рядку записані n цілих чисел, кожне з яких не перевищує за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести елементи масиву по одному числу в кожному рядку.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Читаємо масив з рядка та виводимо кожен елемент в новий рядок.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var p = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => int.Parse(s));

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      Console.WriteLine(p[i]);
    }    
  }
}

Дивіться також: