Змінна кількість аргументів

Оновлено: 23.02.2019

Вправи з використанням масивів параметрів та змінної кількості параметрів.

1. Квадрати елементів

Завдання: Написати метод, який приймає змінну кількість цілих чисел, підносить їх до квадрату та повертає масив значень.

Рішення

2. Перетворення масиву

Завдання: Напишіть програму метод якої, приймає на вхід масив і перемножує всі відємні елементи на задане в якості параметру число.

Рішення

3. Нумерація рядків

Завдання: Напишіть програму, метод якої, приймає на вхід змінну кількість рядків і додає на початок кожного рядку номер, починаючи з заданого.

Рішення
Поділитися: Vk Ok