Пошук

 • Відстань Левенштейна

  Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

  Читати далі...
 • Лінійний пошук

  Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві.

  Читати далі...
 • Бінарний пошук

  Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

  Читати далі...
 • Пошук найбільшого спільного підрядка

  Найбільший спільний підрядок (longest common substring) – рядок максимальної довжини, що входить одночасно в два чи більше рядки.

  Читати далі...