Рекурсивні методи

Вправи з використанням рекурсивних методів.

1. Арифметична прогресія

Завдання: Написати програму для виводу n перших членів арифметичної прогресії 1, 2, 3… з використанням рекурсивного методу.

Рішення
using System;

class Program
{
  static uint ArithmeticProgression(uint n)
  {
    if (n == 0)
    {
      return 1;
    }
    return ArithmeticProgression(n - 1) + 1;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("N = ");
    var n = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
    for (uint i = 0; i < n; i++)
    {
      Console.WriteLine(ArithmeticProgression(i));
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

2. Сума n перших членів арифметичної прогресії

Завдання: Напишіть програму для отримання суми n перших членів арифметичної прогресії. Різницю прогресії d задавати в якості параметру.

Рішення
using System;

class Program
{
  static uint ArithmeticProgression(uint n, uint d)
  {
    if (n == 0)
    {
      return d;
    }

    return ArithmeticProgression(n - 1, d) + d;
  }

  
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("N = ");
    var n = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("d = ");
    var d = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());

    var sum = 0u;
    for (var i = 0u; i < n; i++)
    {
      sum += ArithmeticProgression(i, d);
    }

    Console.WriteLine($"Сума {n} перших членів арифметичної прогресії рівна {sum}");
    Console.ReadLine();
  }
}

3. Переворот рядка

Завдання: Напишіть програму для перевороту рядка з використанням рекурсії. Рядок “abс” перевертається в “cba”.

Рішення
using System;

class Program
{
  static string Reverse(string s)
  {
    if (string.IsNullOrEmpty(s))
    {
      return s;
    }

    return Reverse(s.Substring(1)) + s[0].ToString();
  }

  
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("Введіть рядок: ");
    var inputText = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("Перевернутий рядок: " + Reverse(inputText));
    Console.ReadLine();
  }
}

4. Індекс максимального елемента масиву

Завдання: Напишіть програму для знаходження індексу максимального елементу масиву з використанням рекурсії.

Рішення
using System;

class Program
{
  static int IndexOfMax(int[] array, int len)
  {
    if (len == 0)
    {
      return len;
    }

    var i = IndexOfMax(array, len - 1);
    return array[len] > array[i] ? len : i;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    var a = new[] { 0, 5, 6, 1, 9, 7, 8, 3, 2, 4 };
    Console.WriteLine("Індекс максимального елемента масиву: " + IndexOfMax(a, a.Length - 1));
    Console.ReadLine();
  }
}

Дивіться також: