Випадкове сортування

Оновлено: 12.03.2019

Випадкове сортування (Bogosort) – один з найбільш не ефективних алгоритмів сортування масивів.

Опис алгоритму Bogosort

Алгоритм випадкового сортування полягає в наступному: на початку масив перевіряється на впорядкованість, якщо елементи не відсортовані, то змішуємо їх випадковим чином і знову перевіряємо, операції повторюємо до тих пір, поки масив не буде відсортовано.

Реалізація випадкового сортування

using System;

class Program
{
  //метод для перевірки впорядкованості масиву
  static bool IsSorted(int[] a)
  {
    for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
    {
      if (a[i] > a[i + 1])
        return false;
    }

    return true;
  }

  //перемішування елементів масиву
  static int[] RandomPermutation(int[] a)
  {
    Random random = new Random();
    var n = a.Length;
    while (n > 1)
    {
      n--;
      var i = random.Next(n + 1);
      var temp = a[i];
      a[i] = a[n];
      a[n] = temp;
    }

    return a;
  }

  //випадкове сортування
  static int[] BogoSort(int[] a)
  {
    while(!IsSorted(a))
    {
      a = RandomPermutation(a);
    }

    return a;
  }
  
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Випадкове сортування");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var parts = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[parts.Length];
    for (int i = 0; i < parts.Length;i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(parts[i]);
    }

    Console.WriteLine("Відсортований масив: {0}", string.Join(", ", BogoSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм сортування масиву Bogosort

Поділитися: Vk Ok