Перевертання слів з рядка

Задано рядок з слів розділених одним чи декількома розділювачами(пробіл, крапка, кома). Необхідно перевернути кожне слово з рядка не змінюючи при цьому порядок слів та розділових знаків.

Вхідні дані

Рядок символів.

Вихідні дані

Рядок з перевернутими словами.

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// метод для отримання індексу розділювача
  /// </summary>
  /// <param name="phrase">рядок</param>
  /// <param name="startIndex">позиція початку пошуку розділювача</param>
  /// <param name="separators">масив допустимих розділювачів</param>
  /// <param name="currentSeparator">поточний розділювач</param>
  /// <returns>індекс розділювача чи -1, якщо розділювач не знайдено</returns>
  static int IndexOf(string phrase, int startIndex, char[] separators, out char currentSeparator)
  {
    currentSeparator = ' ';
    for (var i = startIndex; i < phrase.Length; i++)
    {
      for (var j = 0; j < separators.Length; j++)
      {
        if (phrase[i] == separators[j])
        {
          currentSeparator = separators[j];
          return i;
        }
      }
    }

    //якщо розділювач не знайдено
    return -1;
  }

  static string WordsReverse(string phrase)
  {
    var phraseLength = phrase.Length;
    var retValue = new char[phraseLength];
    var wordStartIndex = 0;

    while (wordStartIndex < phraseLength)
    {
      var separatorIndex = IndexOf(phrase, wordStartIndex, new[] { ' ', ',', '.' }, out char currentSeparator);
      if (separatorIndex == -1)
      {
        separatorIndex = phrase.Length;
      }
      else
      {
        retValue[separatorIndex] = currentSeparator;
      }

      var currentIndex = wordStartIndex;
      for (var i = separatorIndex - 1; i >= wordStartIndex; i--)
      {
        retValue[currentIndex] = phrase[i];
        currentIndex++;
      }

      wordStartIndex = separatorIndex + 1;
    }

    return new string(retValue);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    var text = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine(WordsReverse(text));
    Console.ReadKey();
  }
}

Дивіться також: