Сортування бінарним деревом

Сортування бінарним деревом (Tree sort) – алгоритм сортування, який полягає в побудові двійкового дерева пошуку по ключах масиву, з наступною побудовою результуючого масиву впорядкованих елементів шляхом обходу дерева.

Принцип роботи алгоритму сортування бінарним деревом

 • Елементи відсортованого масиву даних додаються в двійкове дерево пошуку;
 • Для отримання відсортованого масиву, проводиться обхід бінарного дерева з перенесенням даних з дерева в результуючий масив.

Реалізація алгоритму сортування бінарним деревом

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace TreeSortApp
{
  //проста реалізація бінарного дерева
  public class TreeNode
  {
    public TreeNode(int data)
    {
      Data = data;
    }

    //дані
    public int Data { get; set; }

    //ліва гілка дерева
    public TreeNode Left { get; set; }

    //права гілка дерева
    public TreeNode Right { get; set; }

    //рекурсивне додавання вузла в дерево
    public void Insert(TreeNode node)
    {
      if (node.Data < Data)
      {
        if (Left == null)
        {
          Left = node;
        }
        else
        {
          Left.Insert(node);
        }
      }
      else
      {
        if (Right == null)
        {
          Right = node;
        }
        else
        {
          Right.Insert(node);
        }
      }
    }

    //перетворення дерева в відсортований масив
    public int[] Transform(List<int> elements = null)
    {
      if (elements == null)
      {
        elements = new List<int>();
      }

      if (Left != null)
      {
        Left.Transform(elements);  
      }

      elements.Add(Data);

      if (Right != null)
      {       
        Right.Transform(elements);
      }

      return elements.ToArray();
    }
  }

  class Program
  {
    //метод для сортування з допомогою двійкового дерева
    private static int[] TreeSort(int[] array)
    {
      var treeNode = new TreeNode(array[0]);
      for (int i = 1; i < array.Length; i++)
      {
        treeNode.Insert(new TreeNode(array[i]));
      }

      return treeNode.Transform();
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("n = ");
      var n = int.Parse(Console.ReadLine());

      var a = new int[n];
      var random = new Random();
      for (int i = 0; i < a.Length; i++)
      {
        a[i] = random.Next(0, 100);
      }

      Console.WriteLine("Вхідний масив: {0}", string.Join(" ", a));

      Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(" ", TreeSort(a)));
    }
  }
}

Дивіться також: