Лінійний або послідовний пошук – один з найпростіших алгоритмів пошуку елементів в масиві.

Алгоритм полягає у послідовному обході всіх елементів не впорядкованого масиву, як правило, зліва на право, та порівняння їх з ключовим значенням. Якщо значення елементу та ключа однакові, то пошук, в залежності від призначення, повертає значення чи індекс елементу.

Лінійний пошук використовується для знаходження:

 • індексу заданого елементу масиву;
 • індексів мінімального або максимального елементу;
 • мінімального чи максимального значення в масиві.

Розглянемо методи розширення, які реалізують вище перераховані варіанти. Для того, щоб методи можна було застосовувати до різних типів даних, будемо використовувати універсальні шаблони(generics).

Для початку створимо статичний клас, в який будемо поміщати всі розглянуті методи. Оскільки немає сенсу працювати з порожнім масивом, додаємо в клас метод для перевірки:

public static class ArrayExt
{  
  private static void CheckArray<T>(T[] a)
  {
    if (a == null)
    {
      throw new ArgumentNullException("Масив не може бути нульовим");
    }

    if (a.Length == 0)
    {
      throw new ArgumentException("Довжина масиву повинна бути більше нуля");
    }
  }
}

Метод для лінійного пошуку по значенню

Приймає в якості аргументів масив та шукане значення, а повертає індекс знайденого елементу, або -1 у випадку невдачі. Тип даних обмежений структурами, для яких реалізовано інтерфейс порівняння IEquatable.

public static int LinearSearch<T>(this T[] a, T key) where T : struct, IEquatable<T>
{
  CheckArray(a);

  for (int i = 0; i < a.Length; ++i)
  {
    // порівнює поточне значення з ключем
    if (a[i].Equals(key))
    {
      return i;
    }
  }
  //якщо нічого не знайдено
  return -1;
}

Пошук індексу мінімального елементу

Дозволяє знайти індекс першого найменшого значення в масиві. Тип вхідних аргументів обмежений структурами з реалізованим інтерфейсом IComparable.

public static int IndexOfMin<T>(this T[] a) where T : struct, IComparable<T>
{
  CheckArray(a);

  int indexMin = 0;
  T min = a[0];
  for (int i = 1; i < a.Length; ++i)
  {
    if (a[i].CompareTo(min) < 0) // аналог запису a[i] < min
    {
      min = a[i];
      indexMin = i;
    }
  }

  return indexMin;
}

Пошук мінімального значення масиву

Дозволяє знайти найменший елемент масиву.

public static T MinValue<T>(this T[] a) where T : struct, IComparable<T>
{
  CheckArray(a);

  T min = a[0];
  for (int i = 1; i < a.Length; ++i)
  {
    if (a[i].CompareTo(min) < 0)
    {
      min = a[i];
    }
  }

  return min;
}

Пошук індексу максимального елементу

Дозволяє знайти позицію першого найбільшого значення.

public static int IndexOfMax<T>(this T[] a) where T : struct, IComparable<T>
{
  CheckArray(a);

  int indexMax = 0;
  T max = a[0];
  for (int i = 1; i < a.Length; ++i)
  {
    if (a[i].CompareTo(max) > 0) //аналог запису a[i] > max
    {
      max = a[i];
      indexMax = i;
    }
  }

  return indexMax;
}

Пошук максимального значення масиву

Дозволяє знайти найбільший елемент в масиві.

public static T MaxValue<T>(this T[] a) where T : struct, IComparable<T>
{
  CheckArray(a);

  T max = a[0];
  for (int i = 1; i < a.Length; ++i)
  {
    if (a[i].CompareTo(max) > 0)
    {
      max = a[i];
    }
  }

  return max;
}

Використання методів для послідовного пошуку

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    int[] arr = { 5, 6, 2, 4, 9, 0, 1, 3, 7, 8 };

    var index = arr.LinearSearch(22);
    if (index == -1)
    {
      Console.WriteLine("Елемент не знайдено");
    }

    Console.WriteLine($"Індекс елементу зі значенням 4 рівний {arr.LinearSearch(4)}");
    Console.WriteLine($"Мінімальний елемент масиву: індекс {arr.IndexOfMin()}; значення {arr.MinValue()};");
    Console.WriteLine($"Максимальний елемент масиву: індекс {arr.IndexOfMax()}; значення {arr.MaxValue()};");

    Console.ReadLine();
  }
}

В C# вже є реалізація, більшої частини, методів розглянутих в цій статті, алгоритми приводяться в якості навчальних матеріалів.

Дивіться також: