Задача №7830 Найбільший елемент масиву

Дано масив з N цілих чисел. Знайти найбільший елемент масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число N. В наступному рядку записано N цілих чисел. Всі числа не перевищують 100.

Вихідні дані

Відповідь до задачі

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => int.Parse(s));

    int max = array[0];
    for (int i = 1; i < array.Length; i++)
    {
      if (max < array[i])
      {
        max = array[i];
      }
    }

    Console.WriteLine(max);
  }
}

Дивіться також: