Кількість цифр

Час від часу перед програмістом постає задача знаходження кількості цифр в числі. Існує багато способів вирішення даної задачі. В статті ми розглянемо найбільш популярні з них.

Довжина рядка

Це дуже простий варіант визначення кількості цифр, полягає в перетворенні числа в його строкове представлення з подальшим визначенням довжини рядка.

public int CountDigitByString(int n)
{
  return Math.Abs(n).ToString().Length;
}

Такий метод компактний і інтуїтивно зрозумілий, однак він сильно програє у швидкодії іншим варіантам.

Десятковий логарифм

Використання десяткового логарифма для визначення кількості цифр в числі, дозволяє проводити обчислення за лінійний час.

public int CountDigitsByLog10(int n)
{
  return (n == 0) ? 1 : (int)Math.Log10(Math.Abs(n)) + 1;
}

Порівняння

Найшвидший з приведених методів.

private static readonly int[] Numbers = new []
{
  10,
  100,
  1000,
  10000,
  100000,
  1000000,
  10000000,
  100000000,
  1000000000
};

public int CountDigitsByCompare(int n)
{
  n = Math.Abs(n);
  for (var i = 0; i < Numbers.Length; i++)
  {
    if (n < Numbers[i])
    {
      return i + 1;
    }
  }

  return 10;
}

Ділення націло

З використанням циклу

public int CountDigitsByDiv(int n)
{
  var count = (n == 0) ? 1 : 0;
  while (n != 0)
  {
    n /= 10;
    count++;
  }

  return count;
}

Рекурсивно

public int CountDigitsByDivRecursive(int n)
{
  return (n <= 9) ? 1 : CountDigitsByDivRecursive(n / 10) + 1;
}

Розбиття числа на окремі цифри

Розділивши число на окремі цифри, ми отримуємо можливість знайти:

 • кількість цифр числа;
 • кількість парних і непарних;
 • кількість унікальних цифр числа;
 • суми цифр числа та інші.
public List<int> IntToDigit(int n)
{
  n = Math.Abs(n);
  var digits = new List<int>();
  while (n > 0)
  {
    int digit = n % 10;
    n /= 10;
    digits.Add(digit);
  }

  return digits;
}

Кількість парних

public int EvenCount(int n)
{
  var digits = IntToDigit(n);
  var count = 0;
  foreach (var d in digits)
  {
    if (d % 2 == 0)
    {
      count++;
    }
  }

  return count;
}

//скорочена форма запису з використанням Linq
public int EvenCountLinq(int n)
{
  return IntToDigit(n).Count(x => x % 2 == 0);
}

Кількість непарних

public int OddCount(int n)
{
  var digits = IntToDigit(n);
  var count = 0;
  foreach (var d in digits)
  {
    if (d % 2 != 0)
    {
      count++;
    }
  }

  return count;
}

public int OddCountLinq(int n)
{
  return IntToDigit(n).Count(x => x % 2 != 0);
}

Кількість різних цифр в числі

public int CountUniqueDigits(int n)
{
  var a = new int[9];
  foreach (var d in IntToDigit(n))
  {
    a[d]++;
  }

  var countUnique = 0;
  foreach (var x in a)
  {
    if (x > 0)
    {
      countUnique++;
    }
  }

  return countUnique;
}

Сума цифр числа

public int SumDigits(int n)
{
  var sum = 0;
  foreach (var d in IntToDigit(n))
  {
    sum += d;
  }

  return sum;
}

//використання Linq скорочує запис
public int SumDigitsLinq(int n)
{
  return IntToDigit(n).Sum();
}

Дивіться також: