Сортування змішуванням

Оновлено: 12.03.2019

Сортування змішуванням (cocktail sort, shaker sort), або шейкерне сортування – це вдосконалений різновид сортування бульбашкою, при якому сортування проводиться у двох напрямках, змінюючи напрям при кожному проході.

Опис алгоритму шейкерного сортування

Аналізуючи алгоритм сортування бульбашкою, можна помітити:

 • якщо при обході частини масиву не відбувається обмін елементів, то цю область можна виключити, так як вона вже відсортована;
 • при проходженні від кінця масиву до початку, мінімальне значення переміщається на першу позицію, при цьому максимальний елемент зміщується тільки на один індекс вправо.

Виходячи з наведених ідей, модифікуємо сортування бульбашкою наступним чином:

 • на кожній ітерації, фіксуємо межі області масиву в якій відбувається обмін;
 • пробігаємо масив по черзі від початку до кінця, та від кінця до початку.

Таким чином, ми переміщуємо мінімальний елемент на початок масиву, а максимальний - в кінець, після чого, зменшуємо робочу область масиву.

Реалізація сортування змішуванням

using System;

class Program
{
  //метод обміну елементів
  static void Swap(ref int e1, ref int e2)
  {
    var temp = e1;
    e1 = e2;
    e2 = temp;
  }

  //сортування змішуванням
  static int[] ShakerSort(int[] array)
  {
    for (var i = 0; i < array.Length / 2; i++)
    {
      var swapFlag = false;
      //прохід зліва направо
      for (var j = i; j < array.Length - i - 1; j++)
      {
        if (array[j] > array[j + 1])
        {
          Swap(ref array[j], ref array[j + 1]);
          swapFlag = true;
        }
      }

      //прохід справа наліво
      for (var j = array.Length - 2 - i; j > i; j--)
      {
        if (array[j - 1] > array[j])
        {
          Swap(ref array[j - 1], ref array[j]);
          swapFlag = true;
        }
      }

      //якщо обмінів не було
      if (!swapFlag)
      {
        break;
      }
    }

    return array;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування змішуванням");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var parts = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[parts.Length];
    for (int i = 0; i < parts.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(parts[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", ShakerSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм сортування змішуванням

Поділитися: Vk Ok