Метод Сімпсона

Метод Сімпсона – один з методів чисельного інтегрування.

Опис алгоритму

Суть методу полягає в наближенні підінтегральної функції на відрізку [a, b] інтерполяційним многочленом другого ступеня p2(x), тобто наближення графіка функції на відрізку параболою.

Формула Симпсона:

де f(a), f((a + b)/2) і f(b) – значення функції у відповідних точках (на кінцях відрізка і в його середині).

Для більш точного обчислення інтеграла, інтервал [a, b] розбивають на N елементарних відрізків однакової довжини і застосовують формулу Сімпсона на складових відрізках. Кожен відрізок складається з сусідньої пари елементарних відрізків. Значення вихідного інтеграла є сумою результатів інтегрування на складових відрізках:

де h = (b - a)/N – крок інтегрування, а xk = a + kh – межі та середини відрізків, на яких застосовується формула Сімпсона.

Реалізація алгоритму

using System;

class Program
{
  //метод для обчислення значення інтегралу за формулою Сімпсона
  private static double Simpson(Func<double, double> f, double a, double b, int n)
  {
    var h = (b - a) / n;
    var sum1 = 0d;
    var sum2 = 0d;
    for (var k = 1; k <= n; k++)
    {
      var xk = a + k * h;
      if (k <= n - 1)
      {
        sum1 += f(xk);
      }

      var xk_1 = a + (k - 1) * h;
      sum2 += f((xk + xk_1) / 2);
    }

    var result = h / 3d * (1d / 2d * f(a) + sum1 + 2 * sum2 + 1d / 2d * f(b));
    return result;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    //локальна функція
    double f(double x) => x / (x - 1);

    var result = Simpson(f, 4, 10, 1000);
    Console.WriteLine("S = {0}", result);

    Console.ReadKey();
  }
}

Дивіться також: