Використання циклів

Оновлено: 19.02.2019

Прості вправи з використанням циклів.

1. Сума N перших членів арифметичної прогресії

Завдання: Знайти суму перших N перших членів арифметичної прогресії з використанням циклу for.

Рішення

2. Факторіал числа

Завдання: Обчислити факторіал числа p(при p > 0), з використанням циклу do while.

Факторіал числа N – це добуток всіх чисел від 1 до N включно.

Рішення

3. Кількість і сума парних чисел

Завдання: Підрахувати кількість і суму парних чисел в діапазоні від 1 до N.

Рішення

4. Трикутник

Завдання: Вивести на екран, консольного додатка, прямокутний трикутник із зірочок “*”, з довжиною катета m.

Використовувати вкладені цикли.

Рішення

5. Таблиця множення

Завдання: Використовуючи вкладені цикли, вивести таблиці множення з другої до шостої.

Рішення
Поділитися: Vk Ok