Задача №8962 Крайній найбільший

Задано масив з n цілих чисел. Знайдіть найбільший елемент масиву, що зустрічається останнім та поміняйте його з крайнім елементом у масиві, не змінюючи порядок інших елементів.

Вхідні дані

Перший рядок містить натуральне число n. У наступному рядку записано n цілих чисел. Усі числа за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Вивести елементи оновленого масиву.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Для визначення максимального значення використовуємо оператор менше або рівно;
 • Запам’ятовуємо не тільки значення максимального, а і його індекс;
 • Проводимо обмін елементів масиву.

Розв’язок

using System;
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = int.Parse(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries),
      s => long.Parse(s));

    var max = array[0];
    var maxIndex = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      if (max <= array[i])
      {
        max = array[i];
        maxIndex = i;
      }
    }

    var temp = array[n - 1];
    array[n - 1] = array[maxIndex];
    array[maxIndex] = temp;

    Console.WriteLine(string.Join(" ", array));
  }
}

Дивіться також: