Числа Армстронга

Оновлено: 09.03.2019

Число Армстронга – натуральне число, яке рівне сумі своїх власних цифр піднесених до степеня, що дорівнює довжині числа. Наприклад: 371 = 33 + 73 + 13.

Метод для перевірки, чи є задане число числом Армстронга

Оскільки для перевірки, нам потрібно працювати з окремими цифрами числа, напишемо метод для отримання масиву цифр заданого числа:

static uint[] SplitNumber(uint n)
{
  var result = new uint[0];
  int i = 0;
  while (n > 0)
  {
    //збільшуємо розмір масиву
    Array.Resize(ref result, i + 1);
    //виділяємо останню цифру числа
    result[i] = n % 10;
    //відкидаємо останню цифру числа
    n = n / 10;
    i++;
  }

  //перевертаємо масив
  Array.Reverse(result);
  return result;
}

Також нам знадобиться метод для піднесення чисел до степеня, для цього використовуємо рекурсивну функцію:

 • x0 = 1;
 • xy = x * xy - 1.
static uint Power(uint x, uint y)
{
  return y == 0 
    ? 1 //число в нульовому степені повертає 1
    : x * Power(x, y - 1);
}

Можна використовувати стандартний метод Math.Pow.

Всі необхідні методи в нас є, можна написати метод перевірки чи відповідає задане число вимогам до чисел Армстронга:

static bool IsArmstrongNumber(uint number)
{
  var digits = SplitNumber(number); 
  var sum = 0u;
  var p = (uint)digits.Length; //степінь
  //в циклі обчислюємо суму
  foreach (var digit in digits)
  {
    sum += Power(digit, p);
  }

  return sum == number;
}

Пошук всіх тризначних чисел Армстронга

Напишемо програму для знаходження всіх чисел Армстронга в заданому діапазоні:

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("Початок діапазону: ");
  var s = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
  Console.Write("Кінець діапазону: ");
  var e = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());

  Console.WriteLine("Числа Армстронга з діапазону від {0} до {1}", s, e);
  for (uint i = s; i <= e; i++)
  {
    if (IsArmstrongNumber(i))
    {
      Console.Write("{0} ", i);
    }
  }

  Console.ReadLine();
}

Якщо вказати діапазон від 100 до 999, програма виведе на екран всі тризначні числа Армстронга(153, 370, 371, 407): Тризначні числа Армстронга

Для пошуку чотиризначних достатньо змінити діапазон на (1000 - 9999): Чотиризначні числа Армстронга

В результаті отримаємо: 1634, 8208, 9474.

Поділитися: Vk Ok