Завдання: Обчислити значення експоненти ex за допомогою розкладання в ряд Тейлора.

При цьому задана деяка точність епсілон: якщо наступний доданок із ряду Тейлора стає меншим за епсілон, то обчислення припиняються і виводиться результат.

Ряд Тейлора експоненти має вигляд:

Рекурсивна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод обчислення факторіала числа
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Factorial(uint num)
  {
    if (num <= 1)
    {
      return 1d;
    }

    return num * Factorial(num - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод піднесення до степеню
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <param name="pow">Степінь</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Power(double num, int pow)
  {
    if (pow == 0) 
    { 
      return 1; 
    }

    return num * Power(num, pow - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод для обчислення експоненти
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="n"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Exp(double x, int n = 0, double precision = 1e-10)
  {
    var current = Power(x, n) / Factorial((uint)n);
    if (current < precision)
    {
      return current;
    }

    return current + Exp(x, n + 1, precision);
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Exp(x);
    Console.WriteLine("Exp(x)   = {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Exp(x) = {0}", Math.Exp(x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Замість метода Power можна використовувати Math.Pow, мови C#.

Ітеративна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Метод для обчислення експоненти
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Exp(double x, double precision = 1e-10)
  {
    var result = 0d;
    var current = 1d;
    var factorial = 1d;
    var power = 1d;
    var n = 1;
    while (current > precision)
    {
      current = power / factorial;
      result += current;
      power *= x;
      factorial *= n;
      n++;
    }

    return result;
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Exp(x);
    Console.WriteLine("Exp(x)   = {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Exp(x) = {0}", Math.Exp(x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Дивіться також: