Перерахування як бітові флажки

Оновлено: 04.03.2019

Перерахування можна використовувати для зберігання бітових флагів, завдяки цьому екземпляр enum може зберігати в собі комбінацію значень констант, визначених в списку. Для створення перерахування з бітовими флажками, використовується атрибут [Flags]. Значення констант задаються таким чином, щоб до них можна було застосовувати бітові операції.

Для використання перерахувань як бітових флажків необхідно виконувати наступні правила:

 • Обов’язково включайте в перерахування константу зі значенням 0, зазвичай використовується ім’я None;
 • Константи повинні бути степенями двійки 1, 2, 4… Це гарантує, що комбінація флагів не будуть перекриватися;
 • Якщо поєднання флажків часто використовується, добавте їх в перерахування;
 • Для констант використовуйте тільки додатні значення, оскільки від’ємні можуть внести неоднозначність.

Визначення бітових флагів перерахувань

Оскільки константи повинні містити ступені двійки, можна задавати їх декількома варіантами:

 • Двійковими літералами;
 • Числовим літералом з операцією зсуву;
 • Числами десяткової системи;
 • Літералами шістнадцяткової системи.

Для присвоєння значень констант, простіше і наочніше використовувати двійкові літерали:

[Flags]
enum AccessType
{
  Deny   = 0b00,
  ReadOnly = 0b01,
  Write   = 0b10,
  ReadWrite = 0b11 //часто використовуване поєднання флажків
}

або операцію зсуву:

[Flags]
enum Border
{
  None  = 0,
  Left  = 1 << 0, //1
  Top  = 1 << 1, //2
  Right = 1 << 2, //4
  Bottom = 1 << 3 //8
}

Бітові операції

Для комбінування, скидання та перевірки флажків використовуються бітові операції.

Розглянемо приклад перерахування яке описує дні тижня, значення запишемо у вигляді двійкових літералів(можна використовувати будь яку з доступних систем числення). За допомогою бітових операцій ми можемо ввести змінні, які позначають вихідні та робочі дні тижня.

using System;
class Program
{
  [Flags]
  enum Days
  {
    Not = 0b00000000,
    Mon = 0b00000001,
    Tue = 0b00000010,
    Wed = 0b00000100,
    Thu = 0b00001000,
    Fri = 0b00010000,
    Sat = 0b00100000,
    Sun = 0b01000000,
    //флажки можна комбінувати створюючи набори за допомогою констант
    WorkingDays = Mon | Tue | Wed | Thu | Fri, //0b00011111
    //або використовуючи значення
    Weekend = 0b01100000 //Sat|Sun
  }


  static void Main(string[] args)
  {
    var monday = Days.Mon;
    //перевірка бітового флажка
    if ((monday & Days.WorkingDays) != 0)
    {
      Console.WriteLine("Понеділок - робочий день");
    }

    var goodDays = Days.Thu | Days.Tue;
    var badDays = Days.Fri | Days.Mon;
    Console.WriteLine($"Хороші дні: {goodDays}");
    Console.WriteLine($"Погані дні: {badDays}");
    Console.ReadLine();
  }
}

Як можна побачити в прикладі, для встановлення флажка використовується оператор |(бітове або):

var x = Days.Mon | Days.Tue;
x |= Days.Fri;
Console.WriteLine(x);

Для перевірки флажка використовується конструкція з оператором &(побітове і):

bool flag1 = (x & Days.Fri) == Days.Fri; //true
//або
bool flag2 = (x & Days.Fri) != 0; //true

Для скидання флажка можна використовувати оператор ^(xor):

x = x ^ Days.Tue;
Console.WriteLine(x);

Бітові маски часто використовуються в середовищі .Net, зокрема для створення прив’язки об’єктів до контейнерів(Anchor) та визначення рівня доступу до файлів(FileAccess), це тільки мала частина з перерахувань, які входять до складу .Net Framework.

Поділитися: Vk Ok