Сортування по частинах

Оновлено: 12.03.2019

Сортування по частинах (Stooge sort) – рекурсивний алгоритм сортування масиву.

Опис алгоритму сортування по частинах

Алгоритм сортування stooge sort полягає в наступному:

 • Якщо значення останнього елемента масиву менше, ніж значення першого елемента, то міняємо їх місцями;
 • Якщо в масиві міститься три та більше елементи то:
  • Рекурсивно викликаємо метод для перших 23 елементів;
  • Рекурсивно викликаємо метод для останніх 23 елементів;
  • Знову рекурсивно викликаємо метод для перших 23 елементів.

Реалізація сортування по частинах

using System;

class Program
{
  //метод обміну елементів
  static void Swap(ref int a, ref int b)
  {
    var t = a;
    a = b;
    b = t;
  }

  //сортування по частинах
  static int[] StoogeSort(int[] array, int startIndex, int endIndex)
  {
    if (array[startIndex] > array[endIndex])
    {
      Swap(ref array[startIndex], ref array[endIndex]);
    }

    if (endIndex - startIndex > 1)
    {
      var len = (endIndex - startIndex + 1) / 3;
      StoogeSort(array, startIndex, endIndex - len);
      StoogeSort(array, startIndex + len, endIndex);
      StoogeSort(array, startIndex, endIndex - len);
    }

    return array;
  }

  static int[] StoogeSort(int[] array)
  {
    return StoogeSort(array, 0, array.Length - 1);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування по частинах");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var parts = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[parts.Length];
    for (int i = 0; i < parts.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(parts[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", StoogeSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм сортування по частинах

Поділитися: Vk Ok