C# .Net

 • Посібник

  Вступ в C# C# (читається як “сі шарп”) – проста, потужна, статично типізована, об’єктно орієнтована мова програмування від компанії Microsoft.

 • ООП

  Класи та об'єкти Клас – основний тип даних в мові C#. Клас являє собою конструкцію, яка об’єднує поля, властивості та методи.

 • Вправи

  Використання умовних операторів 1. Порівняння числа з нулем Завдання: Напишіть програму, яка порівнює, введене користувачем, ціле число з нулем, та виводить одне з повідомлень:

 • Алгоритми

  Швидке піднесення до степеня Швидке піднесення до степеня – це алгоритм, який дозволяє піднести до натурального степеня будь яке число, за скорочену кількість множень.

 • Структури даних

  Бінарне дерево Бінарне дерево (binary tree) – це структура даних, яка складається з вузлів, при цьому кожен вузол може мати не більше двох дочірніх.

 • Готові програми

  Просте число Просте число – це натуральне число, яке ділиться без остачі на себе і на одиницю.

Поділитися: Vk Ok