Сортування Шелла

Оновлено: 14.03.2019

Сортування Шелла (Shell sort) – алгоритм сортування масиву, який є узагальненням сортування включенням.

Опис алгоритму сортування Шелла

Алгоритм сортування Шелла базується на двох ідеях:

 • Сортування включенням показує найкращі результати на практично впорядкованих масивах даних;
 • Сортування включенням неефективне для змішаних даних, через те, що за одну ітерацію елементи переміщаються тільки на одну позицію.

Для усунення недоліків алгоритму Insertion Sort, в сортуванні Шелла здійснюється декілька впорядкувань виключенням. При цьому кожного разу порівнюються елементи, що розташовані на різних відстанях один від одного, починаючи від найбільш віддалених(d = 12 довжини масиву) до порівняння сусідніх елементів(d = 1).

Реалізація сортування Шелла

using System;

class Program
{
  //метод обміну елементів
  static void Swap(ref int a, ref int b)
  {
    var t = a;
    a = b;
    b = t;
  }

  static int[] ShellSort(int[] array)
  {
    //відстань між елементами, які порівнюються
    var d = array.Length / 2; 
    while (d >= 1)
    {
      for (var i = d; i < array.Length; i++)
      {
        var j = i;
        while ((j >= d) && (array[j - d] > array[j]))
        {
          Swap(ref array[j], ref array[j - d]);
          j = j - d;
        }
      }

      d = d / 2;
    }

    return array;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Сортування Шелла");
    Console.Write("Введіть елементи масиву: ");
    var s = Console.ReadLine().Split(new[] { " ", ",", ";" }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
    var array = new int[s.Length];
    for (int i = 0; i < s.Length; i++)
    {
      array[i] = Convert.ToInt32(s[i]);
    }

    Console.WriteLine("Впорядкований масив: {0}", string.Join(", ", ShellSort(array)));

    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм сортування Шелла

Поділитися: Vk Ok