Шифрування Віженера

Оновлено: 22.03.2019

Шифр Віженера – алгоритм шифрування текстових даних за допомогою ключового слова.

Опис алгоритму

Шифрування Віженера можна уявити як декілька шифрів Цезаря з різними ключами. Найпростіше шифри представити у вигляді таблиці, для англійського алфавіту ми отримаємо 26 рядків шифру Цезаря, в кожному рядку зсув на одиницю більше попереднього:

Квадрат Віженера

Математично шифр Віженера можна описати наступними формулами:

 • Encrypt(mn) = (Q + mn + kn) % Q;
 • Decrypt(cn) = (Q + cn - kn) % Q.

де mn - позиція символу відкритого тексту, kn - позиція символу ключа шифрування, Q - кількість букв в алфавіті, cn - позиція символу зашифрованого тексту.

Реалізація шифрування Віженера

using System;

public class VigenereCipher
{
  const string defaultAlphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  readonly string letters;

  public VigenereCipher(string alphabet = null)
  {
    letters = string.IsNullOrEmpty(alphabet) ? defaultAlphabet : alphabet;
  }

  //генерування повторюваного пароля
  private string GetRepeatKey(string s, int n)
  {
    var p = s;
    while (p.Length < n)
    {
      p += p;
    }

    return p.Substring(0, n);
  }

  private string Vigenere(string text, string password, bool encrypting = true)
  {
    var gamma = GetRepeatKey(password, text.Length);
    var retValue = "";
    var q = letters.Length;

    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
      var letterIndex = letters.IndexOf(text[i]);
      var codeIndex = letters.IndexOf(gamma[i]);
      if (letterIndex < 0)
      {
        //якщо літера не знайдена, додаємо її в незмінному вигляді
        retValue += text[i].ToString();
      }
      else
      {
        retValue += letters[(q + letterIndex + ((encrypting ? 1 : -1) * codeIndex)) % q].ToString();
      }
    }

    return retValue;
  }

  //шифрування тексту
  public string Encrypt(string plainMessage, string password)
    => Vigenere(plainMessage, password);

  //дешифрування тексту
  public string Decrypt(string encryptedMessage, string password)
    => Vigenere(encryptedMessage, password, false);
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    //передаємо в конструктор класу літери українського алфавіту
    var cipher = new VigenereCipher("АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ");
    Console.Write("Введіть текст: ");
    var inputText = Console.ReadLine().ToUpper();
    Console.Write("Введіть ключ: ");
    var password = Console.ReadLine().ToUpper();
    var encryptedText = cipher.Encrypt(inputText, password);
    Console.WriteLine("Зашифроване повідомлення: {0}", encryptedText);
    Console.WriteLine("Розшифроване повідомлення: {0}", cipher.Decrypt(encryptedText, password));
    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Алгоритм шифрування Віженера

Поділитися: Vk Ok