Перерахування enum

Оновлено: 04.03.2019

Окрім раніше розглянутих примітивних типів даних, в C# існує окремий тип enum або перерахування, який складається зі списку іменованих констант.

Перерахування може містити константи одного і того ж типу даних, який вказується при оголошенні перерахування.

Синтаксис оголошення перерахування наступний:

[modifier enum] EnumName [: type]
{
  ConstName1 [= value1],
  ConstName2 [= value2],
  ConstNameN [= valueN]
}

Спочатку йде необов’язковий модифікатор, потім після ключового слова enum необхідно вказати ім’я перерахування, після імені може вказуватись необов’язковий тип даних, якщо тип не вказаний, то константи будуть мати тип даних – int(тип за замовчуванням). В фігурних дужках, через кому, вказують імена констант, яким можна присвоїти значення, при цьому відразу декілька констант можуть мати одне і те саме значення. Якщо значення не задано, то вони отримують значення по замовчуванню.

Логіка присвоювання значень по замовчуванню:

 • Якщо для першої константи не вказано значення, то тоді їй присвоюється 0;
 • Якщо константі не задано значення, то їй присвоюється значення не одиницю більше від попереднього, навіть якщо в наступних константах це значення використовується.

Перерахування можуть мати один з цілочисельних типів даних:

 • byte;
 • sbyte;
 • short;
 • ushort;
 • int;
 • uint;
 • long;
 • ulong.

Розглянемо перерахування на реальному прикладі, напишемо enum для зберігання цифр двійкової системи:

enum BinaryDigit
{
  Zero, //0
  One  //1
}

В даному випадку enum має тип даних за замовчуванням(int), і оскільки значення для констант не задані, всім присвоюються значення починаючи від нуля, в результаті отримуємо відповідність цифр їх назвам.

Розглянемо ще один приклад:

enum Status : byte
{
  Error = 10,
  InProgress, //11
  Done = 77
}

В цьому перерахуванні заданий тип даних byte, при цьому константі InProgress буде присвоєно значення 11, так як воно вираховується на основі попереднього.

Зверніть увагу, якщо в списку констант перерахування знаходиться константа без значення, то їй присвоюється значення на одиницю більше попереднього, навіть якщо в списку присутня константа з таким значенням.

enum Color
{
  Blue = 1,
  Black, //В даному випадку Black == White == 2.
  White = 2
}

Перерахування можна оголошувати як всередині класу, так і в неймспейсі(namespace). При цьому кожне перерахування є новим типом даних, для якого можна створювати змінні, які можуть приймати значення тільки з списку констант даного перерахування:

using System;

namespace ConsoleApp
{
  enum BinDigit : uint
  {
    Zero,
    One
  }

  class Program
  {
    enum LedBulbColor : int
    {
      WarmWhite = 3500,
      White = 4200,
      CoolWhite = 6100
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      BinDigit d;
      d = BinDigit.One;
      d = BinDigit.Zero;
      var ledBulb = LedBulbColor.CoolWhite;
      Console.WriteLine(d);    //Zero
      Console.WriteLine(ledBulb); //CoolWhite
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Хоча константа перерахування зв’язана з числовим значенням, на екран виводяться текстові назви констант. Для того, щоб отримати цілочисельне значення констант, необхідно змінити їх тип:

var x = (uint) BinDigit.One; //1

Де використовуються перерахування

Зазвичай enum використовується для того, щоб обмежити діапазон вхідних значень, це в свою чергу зменшує кількість необхідних перевірок аргументів, та допомагає уникнути помилок під час роботи програм.

До прикладу світлофор може мати три стани які зручно описуються за допомогою перерахування:

using System;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    enum TrafficLight
    {
      Red,
      Yellow,
      Green
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      var t = TrafficLight.Green;
      Console.WriteLine(t);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Також перерахування зручно використовувати в операторі switch. Розглянемо в якості прикладу програму для виводу назв кольорів моделі CMY:

using System;
class Program
{
  enum CMYColor
  {
    Cyan,
    Magenta,
    Yellow
  }

  enum Language
  {
    English,
    Ukrainian
  }

  private static string CMYToText(CMYColor c, Language lang)
  {
    var s = string.Empty;
    if (lang == Language.English)
    {
      s = c.ToString();
    }
    else
    {
      switch (c)
      {
        case CMYColor.Cyan:
          s = "Блакитний";
          break;
        case CMYColor.Magenta:
          s = "Пурпуровий";
          break;
        case CMYColor.Yellow:
          s = "Жовтий";
          break;
      }
    }
    return s;
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      //конвертуємо int в enum
      var myColor = (CMYColor)i;
      Console.WriteLine(CMYToText(myColor, Language.Ukrainian));
    }

    Console.ReadLine();
  }
}

Програма підтримує вивід назв на двох мовах: англійській та українській.

Перерахування активно використовуються в різних типах програм, для обмеження кількості варіантів та покращення читабельності коду. До прикладу в консольних та Windows Forms додатках, доступні перерахування які описують кольори(ConsoleColor і Color) та клавіші клавіатури(ConsoleKey і Keys).

Поділитися: Vk Ok