Рекурсія

Оновлено: 15.03.2019
 • Швидке піднесення до степеня

  Швидке піднесення до степеня – це алгоритм, який дозволяє піднести до натурального степеня будь яке число, за скорочену кількість множень.

  Читати далі...
 • Відстань Левенштейна

  Відстань Левенштейна (алгоритм Левенштейна, відстань редагування) – мінімальна кількість операцій видалення, вставки і заміни символу, необхідна для перетворення одного рядка в інший.

  Читати далі...
 • Взаємно прості числа

  Взаємно прості числа – це цілі числа, що мають тільки один спільний дільник – одиницю.

  Читати далі...
 • Числа Армстронга

  Число Армстронга – натуральне число, яке рівне сумі своїх власних цифр піднесених до степеня, що дорівнює довжині числа. Наприклад: 371 = 33 + 73 + 13.

  Читати далі...
 • Сортування по частинах

  Сортування по частинах (Stooge sort) – рекурсивний алгоритм сортування масиву.

  Читати далі...
 • Бінарний алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника

  Бінарний алгоритм Евкліда – це швидкий алгоритм для пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел.

  Читати далі...
 • Знаходження найбільшого спільного дільника

  Алгоритм Евкліда – це алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел. Алгоритм вперше описаний давньогрецьким математиком Евклідом.

  Найбільший спільний дільник (НСД) – це найбільше число, на яке діляться без остачі задані числа.

  Читати далі...
 • Сортування вибором

  Сортування вибором (Selection sort) – алгоритм сортування масиву, який по швидкості виконання можна зрівняти з сортуванням бульбашкою.

  Читати далі...
 • Сортування злиттям

  Сортування злиттям (Merge sort) – алгоритм сортування масиву, який реалізовано по принципу “розділяй і володарюй”. Задача сортування масиву розбивається на декілька підзадач з сортуванням масивів меншого розміру, після виконання яких, результат комбінується, що і приводить до вирішення початкового завдання.

  Читати далі...
 • Бінарне дерево

  Бінарне дерево (binary tree) – це структура даних, яка складається з вузлів, при цьому кожен вузол може мати не більше двох дочірніх. Перший вузол називається кореневим або батьківським, а дочірні – правим і лівим нащадком.

  Читати далі...
 • Швидке сортування

  Швидке сортування (quick sort), чи сортування Гоара – один з найшвидших алгоритмів сортування даних.

  Читати далі...
 • Бінарний пошук

  Бінарний пошук (binary search) – це алгоритм пошуку індексу елемента у впорядкованому масиві, на кожній ітерації відбувається поділ масиву на дві частини, з цієї причині алгоритм називають методом ділення пополам.

  Читати далі...
 • Рекурсивні методи

  Вправи з використанням рекурсивних методів.

  Читати далі...
 • Рекурсія

  Рекурсія – конструкція, в якій метод напряму(пряма рекурсія) або через інші методи(складна рекурсія) викликає себе. Кількість вкладених викликів методу називають глибиною рекурсії. Рекурсивні методи дають можливість створювати повторювані обчислення без використання циклічних структур.

  Читати далі...
Поділитися: Vk Ok