Бінарний алгоритм пошуку найбільшого спільного дільника

Бінарний алгоритм Евкліда – це швидкий алгоритм для пошуку найбільшого спільного дільника двох чисел.

Бінарний алгоритм знаходження НСД базується на наступних властивостях:

 • НСД(2⋅a, 2⋅b) = 2⋅НСД(a, b);
 • НСД(2⋅a, 2⋅b + 1) = НСД(a, 2⋅b + 1);
 • НСД(-a, b) = НСД(a, b).

Опис алгоритму

 1. НСД(0, b) = b;
 2. НСД(a, 0) = НСД(a, a) = a;
 3. НСД(1, b) = НСД(a, 1) = 1;
 4. Якщо a і b парні, то НСД(a, b) = 2⋅НСД(a/2, b/2);
 5. Якщо a парне і b непарне, то НСД(a, b) = НСД(a/2, b);
 6. Якщо a непарне і b парне, то НСД(a, b) = НСД(a, b/2);
 7. Якщо a і b непарні:
  • при цьому b > a, то НСД(a, b) = НСД((b-a)/2, a);
  • при цьому b < a, то НСД(a, b) = НСД((a-b)/2, b).

Рекурсивна реалізація алгоритму бінарного пошуку найбільшого спільного дільника

Оскільки потрібно максимально прискорити обчислення, при кожній можливості, будемо використовувати бітові операції.

Заміна арифметичних операцій бітовими:

 • Множення на два, замінимо на бітовий зсув: x * 2 еквівалентно зміщенню на один біт вліво x << 1;
 • Ділення на два також можна замінити на бітовий зсув: x / 2 еквівалентно зміщенню на один біт вправо x >> 1;
 • Перевірка на парність: x % 2 == 0, еквівалентно (x & 1) == 0 (у парного числа останній біт рівний нулю);
 • Відповідно перевірка на непарність: x % 2 != 0 еквівалентно (x & 1) == 1 (у непарного числа останній біт рівний одиниці).

Програма для знаходження найбільшого спільного дільника за допомогою рекурсивного бінарного алгоритму Евкліда:

using System;
//клас з методами розширення
public static class UInt32Ext
{
  //число непарне
  public static bool IsOdd(this uint num) => (num & 1) == 1;

  //число парне
  public static bool IsEven(this uint num) => (num & 1) == 0;

  //швидке множення на два
  public static uint Mul2(this uint n) => n << 1;

  //швидке ділення на два
  public static uint Div2(this uint n) => n >> 1;
}

class Program
{
  static uint BinaryGCD(uint a, uint b)
  {
    if (a == b || a == 0)
      return b;

    if (b == 0)
      return a;

    if (a.IsEven())
    {
      return b.IsOdd() 
        ? BinaryGCD(a.Div2(), b) 
        : BinaryGCD(a.Div2(), b.Div2()).Mul2();
    }
    else if (b.IsEven())
    {
      return BinaryGCD(a, b.Div2());
    }
    else
    {
      return a > b 
        ? BinaryGCD((a - b).Div2(), b) 
        : BinaryGCD((b - a).Div2(), a);
    }
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Бінарний алгоритм Евкліда");
    Console.Write("A = ");
    var x1 = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
    Console.Write("B = ");
    var x2 = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
    Console.WriteLine("Найбільший спільний дільник чисел {0} і {1} рівний {2}", x1, x2, BinaryGCD(x1, x2));
    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми:

Дивіться також: