Натуральний логарифм ln(1-x)

Завдання: Обчислити значення натурального логарифма ln(1-x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

При цьому задана деяка точність епсілон: якщо наступний доданок із ряду Тейлора стає меншим за епсілон, то обчислення припиняються і виводиться результат.

Ряд Тейлора натурального логарифма ln(1-x) має вигляд:

Рекурсивна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод піднесення до степеню
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <param name="pow">Степінь</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Power(double num, int pow)
  {
    if (pow == 0)
    {
      return 1;
    }

    return num * Power(num, pow - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод для обчислення суми ряда Тейлора
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="n"></param>
  /// <param name="precision"></param>
  /// <returns></returns>
  private static double Sum(double x, int n = 1, double precision = 1e-10)
  {
    var current = Power(x, n) / n;
    if (current < precision)
    {
      return current;
    }

    return current + Sum(x, n + 1, precision);
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод обчислення ln(1-x)
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  public static double Ln1MinusX(double x, double precision = 1e-10)
  {
    return -Sum(x, precision: precision);
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Ln1MinusX(x);
    Console.WriteLine("Ln1MinusX(x) = {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Log(1-x) = {0}", Math.Log(1 - x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Ітеративна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Метод обчислення ln(1-x)
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns></returns>
  public static double Ln1MinusX(double x, double precision = 1e-10)
  {
    var current = x;
    var sum = 0d;
    var pow = x;
    var n = 1;
    while (current > precision)
    {
      current = pow / n;
      sum += current;
      pow *= x;
      n++;
    }

    return -sum;
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Ln1MinusX(x);
    Console.WriteLine("Ln1MinusX(x) = {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Log(1-x) = {0}", Math.Log(1 - x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Замість метода Power можна використовувати Math.Pow, мови C#.

Дивіться також: