Натуральний логарифм ln(1+x)

Завдання: Обчислити значення натурального логарифма ln(1+x) за допомогою розкладення в ряд Тейлора.

При цьому задана деяка точність епсілон: якщо наступний доданок із ряду Тейлора стає меншим за епсілон, то обчислення припиняються і виводиться результат.

Ряд Тейлора натурального логарифма ln(1+x) має вигляд:

Рекурсивна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод піднесення до степеню
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <param name="pow">Степінь</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  static double Power(double num, int pow)
  {
    if (pow == 0)
    {
      return 1;
    }

    return num * Power(num, pow - 1);
  }

  /// <summary>
  /// Модуль числа
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <returns>Абсолютне значення числа</returns>
  static double Abs(double num)
  {
    if (num >= 0)
    {
      return num;
    }

    return -num;
  }

  /// <summary>
  /// Рекурсивний метод обчислення ln(1+x)
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="n"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns>Результат</returns>
  public static double Ln1PlusX(double x, int n = 0, double precision = 1e-10)
  {
    var current = Power(-1, n) * Power(x, n + 1) / (n + 1);
    if (Abs(current) < precision)
    {
      return current;
    }

    return current + Ln1PlusX(x, n + 1, precision);
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Ln1PlusX(x);
    Console.WriteLine("Ln1PlusX(x)  = {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Log(1+x) = {0}", Math.Log(1 + x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Ітеративна реалізація

using System;

class Program
{
  /// <summary>
  /// Модуль числа
  /// </summary>
  /// <param name="num">Число</param>
  /// <returns>Абсолютне значення числа</returns>
  static double Abs(double num)
  {
    if (num >= 0)
    {
      return num;
    }

    return -num;
  }

  /// <summary>
  /// Метод обчислення ln(1+x)
  /// </summary>
  /// <param name="x"></param>
  /// <param name="precision">Точність</param>
  /// <returns></returns>
  public static double Ln1PlusX(double x, double precision = 1e-10)
  {
    var current = x;
    var sum = 0d;
    var pow = x;
    var sign = -1;
    var n = 0;
    while (Abs(current) > precision)
    {
      sign *= -1;
      current = sign * pow / (n + 1);
      sum += current;
      pow *= x;      
      n++;
    }

    return sum;
  }

  public static void Main()
  {
    Console.Write("x = ");
    var x = double.Parse(Console.ReadLine());
    var result = Ln1PlusX(x);
    Console.WriteLine("Ln1PlusX(x) =  {0}", result);
    Console.WriteLine("Math.Log(1+x) = {0}", Math.Log(1 + x));
    Console.ReadKey(true);
  }
}

Замість метода Power можна використовувати Math.Pow, мови C#.
Замість метода Abs можна використовувати Math.Abs.

Дивіться також: