Консольний калькулятор виразів

Створити програму – калькулятор математичних виразів, що вводяться користувачем, з клавіатури. Операнди – дійсні числа. Операції – додавання, множення, віднімання, ділення. Оператор та операнди розділені пробілами, дужки не використовуються.

Код програми консольного калькулятора математичних виразів

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

class Program
{
  static void Main()
  {
    Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
    Console.Write("Введіть вираз (приклад: \"2 + 3 * 5\"): ");
    var expression = Console.ReadLine();
    Console.WriteLine("{0} = {1}", expression, Calc(expression));
    Console.ReadLine();
  }

  /// <summary>
  /// Калькулятор виразів
  /// </summary>
  /// <param name="mathExpression">Математичний вираз</param>
  /// <returns></returns>
  static double Calc(string mathExpression)
  {
    var parts = mathExpression.Split(' '); //розбиваємо вираз на частини

    var operands = new List<double>();
    var operations = new List<string>();
    // в циклі розділяємо операнди та операції
    for (var i = 0; i < parts.Length; i += 2)
    {
      operands.Add(Convert.ToDouble(parts[i]));
      if (i + 1 < parts.Length)
      {
        operations.Add(parts[i + 1]);
      }
    }

    // передаємо в метод операції з однаковим приорітетом і функції для їх обчислення
    Calculate(operands, operations, "*", (a, b) => a * b, "/", (a, b) => a / b);
    Calculate(operands, operations, "+", (a, b) => a + b, "-", (a, b) => a - b);

    return operands[0]; //результат
  }

  /// <summary>
  /// Калькулятор для операцій з однаковим приорітетом
  /// </summary>
  /// <param name="operands">Список операндів</param>
  /// <param name="operations">Список операцій</param>
  /// <param name="currentOperation1">Поточна операція 1</param>
  /// <param name="function1">Функція для операції 1</param>
  /// <param name="currentOperation2">Поточна операція 2</param>
  /// <param name="function2">Функція для операції 2</param>
  static void Calculate(List<double> operands, List<string> operations, 
    string currentOperation1, Func<double, double, double> function1, 
    string currentOperation2, Func<double, double, double> function2)
  {
    while (true)
    {
      // шукаємо індекси поточних операцій
      var i1 = operations.IndexOf(currentOperation1);
      var i2 = operations.IndexOf(currentOperation2);

      int index; // індекс операції яку будемо обчислювати
      if (i1 >= 0 && i2 >= 0)
      {
        index = Math.Min(i1, i2);
      }
      else
      {
        index = Math.Max(i1, i2);
      }

      // якщо операцій в списку нема - виходимо з циклу
      if (index < 0)
      {
        break;
      }

      // обчислення поточної операції
      if (index == i1)
      {
        operands[index] = function1(operands[index], operands[index + 1]);
      }
      else
      {
        operands[index] = function2(operands[index], operands[index + 1]);
      }
      // видалення операції
      operations.RemoveAt(index);
      // видалення операнда
      operands.RemoveAt(index + 1);
    }
  }
}

Дивіться також: