Перебір дільників

Перебір дільників – алгоритм розкладання числа на прості множники шляхом повного перебору всіх можливих дільників.

Опис алгоритму

Один з найбільш простих та очевидних алгоритмів факторизації, який Один из самых простых и очевидных алгоритмов факторизации, полягає в тому, щоб послідовно ділити число n на натуральні числа від 1 до n.

Реалізація алгоритму

static List<uint> TrialDivision(uint n)
{
  var divides = new List<uint>();
  var div = 2u;
  while (n > 1)
  {
    if (n % div == 0)
    {
      divides.Add(div);
      n /= div;
    }
    else
    {
      div++;
    }
  }

  return divides;
}

Швидкість обчислень можна підвищити, оскільки n достатньо ділити на прості числа квадрат яких менший за n.

static List<uint> TrialDivision(uint n)
{
  var divides = new List<uint>();
  var div = 2u;
  while (n % div == 0)
  {
    divides.Add(div);
    n /= div;
  }

  div = 3;

  while (Math.Pow(div, 2) <= n)
  {
    if (n % div == 0)
    {
      divides.Add(div);
      n /= div;
    }
    else
    {
      div += 2;
    }
  }

  if (n > 1)
  {
    divides.Add(n);
  }

  return divides;
}

Програма для розкладання числа на множники шляхом повного перебору дільників

static void Main(string[] args)
{
  Console.Write("n = ");
  var n = Convert.ToUInt32(Console.ReadLine());
  Console.WriteLine("{0} = {1}", string.Join(" * ", TrialDivision(n)), n);
  Console.ReadLine();
}

В класі програми, біля методу Main, повинен бути розміщений один з вище наведених методів факторизації.

Дивіться також: