Розкладання числа на множники

Факторизація – розкладання натурального числа на прості множники, які після перемноження дають вихідне значення.

Згідно основної теореми арифметики, існує єдине розкладення (не враховуються перестановки множників).

  • Перебір дільників

    Перебір дільників – алгоритм розкладання числа на прості множники шляхом повного перебору всіх можливих дільників.

  • Метод факторизації Ферма

    Метод факторизації Ферма – алгоритм факторизації (розкладання на множники) непарного цілого числа n, запропонований П’єром Ферма.

Дивіться також: