Задача №7831 Сума без максимального

Дано масив з n цілих чисел. Знайти суму всіх елементів масиву які не дорівнюють максимальному.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n (n100). В наступному рядку записано n цілих чисел, кожне з яких не перевищує за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести суму всіх елементів масиву які не дорівнюють максимальному.

Алгоритм розв’язку задачі

 • В першому циклі знаходимо максимальне значення;
 • В другому сумуємо елементи, які не рівні максимальному.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(' '), s => int.Parse(s));

    int max = array[0];
    for (int i = 1; i < array.Length; i++)
    {
      if (max < array[i])
      {
        max = array[i];
      }
    }

    var sum = 0;

    foreach (var current in array)
    {
      if (current != max)
      {
        sum += current;
      }
    }

    Console.WriteLine(sum);
  }
}

Дивіться також: