Отримати нове число, яке утворюється шляхом виключення середньої цифри вхідного числа

Дано натуральне число N. Якщо число містить 5 цифр, то отримати нове число М, яке утворюється шляхом виключення середньої цифри вхідного числа. Якщо кількість цифр не 5, то М = N.

Вхідні дані

Одно натуральне число N.

Вихідні дані

Вивести число виключивши з нього середню цифру

Код програми

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("n = ");
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

    int m;
    if (n >= 10_000 && n < 100_000)
    {
      m = (n / 1000) * 100 + n % 100;
    }
    else
    {
      m = n;
    }

    Console.WriteLine(m);
  }
}

Дивіться також: