Сусіди одного знака

Дано масив з N цілих чисел. Вивести пари сусідніх елементів одного знаку. Якщо сусідніх елементів одного знака немає - не виводьте нічого.

Вхідні дані

В першому рядку записано число N. В наступному рядку записано N цілих чисел. Всі числа за модулем не перевищують 100.

Вихідні дані

Пари елементів одного знаку.

Алгоритм розв’язку задачі

 • Проходимо масив від першого елементу до передостаннього;
 • Перевіряємо знак добутку сусідніх елементів;
 • Якщо знак плюс, виводимо результат.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries),
     s => int.Parse(s));

    for (var i = 0; i < n - 1; i++)
    {
      if (array[i] * array[i + 1] > 0)
      {
        Console.WriteLine("{0} {1}", array[i], array[i + 1]);
      }
    }
  }
}

Дивіться також: