Метод факторизації Ферма

Метод факторизації Ферма – алгоритм факторизації (розкладання на множники) непарного цілого числа n, запропонований П’єром Ферма.

Метод грунтується на пошуку таких чисел a і b, які задовільняють відношення a2 – b2 = n, що веде до розкладення n = (a – b)⋅(a + b).

Опис алгоритму

Для розкладення на множники непарного числа n необхідно знайти пару чисел a и b, для яких виконується рівність a2 – b2 = n. Відповідно виконується і (a – b)⋅(a + b) = n, при цьому числа (a – b) и (a + b) є шуканими множниками.

Рівність a2 – b2 = n рівнозначна a2 – n = b2.

В циклі проводиться пошук a, при якому b = √(a2 – n) ціле число.

Реалізація алгоритму

static ulong[] FermatFactor(ulong n)
{
  ulong a, b;

  //якщо число парне, повертаємо результат
  if ((n % 2UL) == 0)
  {
    return new[] { 2UL, n / 2UL };
  }

  a = Convert.ToUInt64(Math.Ceiling(Math.Sqrt(n)));
  if (a * a == n)
  {
    return new[] { a, a };
  }

  while (true)
  {
    ulong tmp = a * a - n;
    b = Convert.ToUInt64(Math.Sqrt(tmp));

    if (b * b == tmp)
    {
      break;
    }

    a++;
  }

  return new[] { a - b, a + b };
}

Дивіться також: