Атбаш шифрування

Оновлено: 20.03.2019

Шифр Атбаш – простий метод шифрування за допомогою підстановки, для алфавітного письма.

Опис алгоритму

Алгоритм шифрування полягає в заміні k-го символу алфавіту символом з порядковим номером n - k + 1, де n – загальна кількість символів алфавіту.

Таблиця заміни символів для англійської мови:

СимволABCDEFGHIJKLM
ШифрZYXWVUTSRQPON
СимволNOPQRSTUVWXYZ
ШифрMLKJIHGFEDCBA

Реалізація Атбаш шифрування

using System;

//Атбаш
public class Atbash
{
  //алфавіт мови
  private const string alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
  
  //метод для перевороту рядка
  private string Reverse(string inputText)
  {
    //змінна для зберігання результату
    var reversedText = string.Empty;
    foreach (var s in inputText)
    {
      //додаємо символ на початок рядка
      reversedText = s + reversedText;
    }

    return reversedText;
  }

  //метод шифрування/розшифрування
  private string EncryptDecrypt(string text, string symbols, string cipher)
  {
    //переводимо текст в нижній регістр
    text = text.ToLower();

    var outputText = string.Empty;
    for (var i = 0; i < text.Length; i++)
    {
      //пошук позиції символа в рядку алфавіту
      var index = symbols.IndexOf(text[i]);
      if (index >= 0)
      {
        //заміна символа на шифр
        outputText += cipher[index].ToString();
      }
    }

    return outputText;
  }

  //шифрування тексту
  public string EncryptText(string plainText)
  {
    return EncryptDecrypt(plainText, alphabet, Reverse(alphabet));
  }

  //розшифрування тексту
  public string DecryptText(string encryptedText)
  {
    return EncryptDecrypt(encryptedText, Reverse(alphabet), alphabet);
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.WriteLine("Атбаш шифрування");
    var atbash = new Atbash();
    Console.Write("Введіть текст повідомлення: ");
    var message = Console.ReadLine();
    var encryptedMessage = atbash.EncryptText(message);
    Console.WriteLine("Зашифроване повідомлення: {0}", encryptedMessage);
    var decryptedMessage = atbash.DecryptText(encryptedMessage);
    Console.WriteLine("Розшифроване повідомлення: {0}", decryptedMessage);
    Console.ReadLine();
  }
}

Змінивши рядок алфавіту, можна розширити кількість підтримуваних символів, або реалізувати шифрування тексту для іншої мови.

Результат роботи програми: Алгоритм шифрування Атбаш

Поділитися: Vk Ok