Шифрування Цезаря

Оновлено: 21.03.2019

Шифр Цезаря – один з найбільш простих та широковідомих алгоритмів шифрування текстових даних. Цей метод названий в честь римського полководця Гая Юлія Цезаря, який використовував шифр для приватного листування з підлеглими.

Опис алгоритму

Алгоритм шифрування Цезаря полягає заміні кожного символу вхідного повідомлення на символ, який знаходиться на деякій константній відстані з правої чи лівої сторони. Відстань при цьому називають – ключем.

Наприклад для ключа 5 отримаємо послідовність:

 • Алфавіт:
  • А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
 • Шифр:
  • Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я А Б В Г Ґ

Тобто А замінюємо на Д, Б на Е, і т. д.

Математично шифр Цезаря можна описати наступними формулами:

 • Encrypt(mn) = (Q + mn + k) % Q;
 • Decrypt(cn) = (Q + cn - k) % Q.

де m - відкритий текст, k - ключ шифрування, Q - кількість символів в алфавіті, c - зашифрований текст.

Реалізація шифрування Цезаря

using System;

public class CaesarCipher
{
  //символи української абетки
  const string alfabet = "АБВГҐДЕЄЖЗИІЇЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯ";

  private string CodeEncode(string text, int k)
  {
    //додаємо до алфавіту малі літери
    var fullAlfabet = alfabet + alfabet.ToLower();
    var letterQty = fullAlfabet.Length;
    var retVal = "";
    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
      var c = text[i];
      var index = fullAlfabet.IndexOf(c);
      if (index < 0)
      {
        //якщо літеру не знайдено, додаємо її незмінною
        retVal += c.ToString();
      }
      else
      {
        var codeIndex = (letterQty + index + k) % letterQty;
        retVal += fullAlfabet[codeIndex];
      }
    }

    return retVal;
  }

  //шифрування тексту
  public string Encrypt(string plainMessage, int key)
    => CodeEncode(plainMessage, key);

  //дешифрування тексту
  public string Decrypt(string encryptedMessage, int key)
    => CodeEncode(encryptedMessage, -key);
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var cipher = new CaesarCipher();
    Console.Write("Введіть текст повідомлення: ");
    var message = Console.ReadLine();
    Console.Write("Введіть ключ: ");
    var secretKey = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var encryptedText = cipher.Encrypt(message, secretKey);
    Console.WriteLine("Зашифроване повідомлення: {0}", encryptedText);
    Console.WriteLine("Розшифроване повідомлення: {0}", cipher.Decrypt(encryptedText, secretKey));
    Console.ReadLine();
  }
}

Результат роботи програми: Алгоритм шифрування Цезаря

Поділитися: Vk Ok