Перевантажені методи

Оновлено: 27.02.2019

Вправи з використанням перевантажених методів.

1. Сигнатура методу

Завдання: Визначіть сигнатуру приведеного методу:

int Summa(int a, int b = 0, int c = 0)
{
    return a + b + c;
}
Рішення

2. Максимальне з трьох чисел

Завдання: Напишіть програму, яка знаходить максимальне з трьох дробових чисел, що вводяться з клавіатури, використовуючи перевантаження методу для пошуку максимального з двох значень.

Рішення

3. Множення чисел

Завдання: Напишіть перевантажені методи, у скороченій формі(лямбда), які приймають на вхід дві цілі числа, перемножують їх та в залежності від типу додають до результату: 1 – для uint, 2 – для int, 3 – для long.

Рішення
Поділитися: Vk Ok