Задача №7833 Більші за середнє арифметичне

Дано масив з n цілих чисел. Знайти суму та кількість чисел, які більші за середнє арифметичне елементів масиву.

Вхідні дані

В першому рядку записано число n. В наступному рядку записано n цілих чисел. Усі числа не перевищують за модулем 100.

Вихідні дані

Вивести суму та кількість чисел, які більші за середнє арифметичне елементів масиву.

Алгоритм розв’язку задачі

 • В циклі сумуємо всі елементи масиву;
 • Знаходимо середнє арифметичне;
 • В циклі рахуємо кількість елементів більших за середнє арифметичне та їх суму.

Розв’язок

using System;

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    var n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    var array = Array.ConvertAll(Console.ReadLine().Split(new[] { " " }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries), s => int.Parse(s));

    int sum1 = array[0];
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
      sum1 += array[i];
    }

    double average = sum1 / (double)n;

    var count = 0;
    var sum2 = 0;

    foreach (var current in array)
    {
      if (current > average)
      {
        count++;
        sum2 += current;
      }
    }

    Console.WriteLine("{0} {1}", sum2, count);
  }
}

Дивіться також: